Home

Tlf:

97188170

Vi er et omsorgshjem/bofælleskab for dig, som er uden bolig eller for dig, som ikke kan bo selv. Vi er et midlertidigt tilbud af længere eller kortere varighed. De fleste af vores beboer har misbrug, når de kommer til os. Vi har nul tolenrence hos os, så vi sammenarbejder med misbrugcentret eller  egen læge om din eventuelle nedtrapning eller substitution medicin. Man ved i dag at misbrug hænger sammen med hvor trygge de første leve år var af vores liv. Med det for øje arbejder vi ud fra en bestemt metode, som kan behandle tidlige skader. Vi er meget passioneret omkring, at dit ophold hos os gerne skal give dig større forståelse af hvem du er, og årsagen til dit misbrug. Vi ser det som vores fornemste opgave at give dig nyt mod på livet, og troen på at der er en plads til dig i samfundet. Og at du er unik lige, som den du er ...

Vi tænker at det er vigtigt at se sin historie i sammenhæng med hvilken krise man står i, og det er fundamentet for det psykoterapeutiske arbejde, som vores metode er bygget op omkring.


En beboers stemme:


Et forslag til præcis dig:

Hvis du har tabt tråden eller mistet virkelighedssansen

Eller simpelthen følt dig helt tilsidesat af 

Gruppen /miljøet/samfundet!


Stedet her er mere end som så,

for du vil hurtigt opleve at, når du falder /hvis du falder står vi der alle,

der for at hjælpe dig.

For hvorfor falder vi så?

For at lærer at rejse os op!


                                                  RGN                                                                                       


fred og forsoning

Copyright @ All Rights Reserved